Verwacht


Programma 2018

In verband met een noodzakelijke verhuizing in 2018 ligt de programmering voorlopig stil. De komende tijd zullen wij ons beraden op de mogelijkheden die SMAHK ter beschikking staan.


De programmalijn voor 2018 houden we nog even aan. Of dit daadwerkelijk kan worden gerealiseerd is vooralsnog onzeker.

2018
Als volgende stap in het programma Translocations wil SMAHK een podium bieden aan gastinstellingen. Het museum transformeert zichzelf tot dependance van steeds weer een andere presentatie-instelling. Curatoren van presentatie-instellingen elders in het land worden uitgenodigd om een expositie of activiteit te programmeren alsof het hun eigen instelling betreft. Visie en programma van zo’n instelling worden zo tijdelijk toegankelijk voor een ander, groter publiek. Ofwel: hun activiteiten vinden plaats op een ander topografisch niveau. SMAHK faciliteert hierdoor niet alleen proposities omtrent het begrip translocatie, het wordt ook zelf een translocatie. Uiteraard vinden deze presentaties plaats in een context van onderzoek en debat.

Keuze voor gast-instellingen hangt af van de mate waarin deze inhoudelijk een verwantschap hebben met de thematiek van het onderliggende SMAHK programma.