Organisatie

SMAHK, het Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst, is in 2009 van start gegaan als pilotproject van DeFKa, het Departement voor Filosofie en Kunst in Assen. In april 2011 is SMAHK een zelfstandige Stichting geworden. SMAHK richt zich op presentaties van niet alleen kunstenaars uit Assen en omgeving, maar wil ook nationale en internationale ontwikkelingen in Assen laten zien, met name van werk wat uitnodigt tot reflectie en een eigenzinnige onderscheidenheid bezit die het bijzonder maakt.
De kunstenaars kunnen als deelnemers aan tentoonstellingen of als curators/adviseurs worden benaderd.

Het SMAHK wil zich profileren met een actueel, kennisgericht programma dat vanuit een lokale eigentijdsheid verbindingen legt met (inter-) nationale ontwikkelingen. Daarbij ondersteund door het Architectuurpodium Assen Cercle Meudon en DeFKa Research (Departement voor Filosofie en Kunst).

Het SMAHK maakt samen met DeFKa en het Architectuurpodium Assen CM onderdeel uit van de locatie DeFKa Campis.

  • SMAHK verzorgt de tentoonstellingen van beeldende kunst in diverse disciplines.
  • DeFKa concentreert zich op de theoretische, inhoudelijke en kennisaspecten in de kunst en draagt zorg voor lezingen, discussies, debatten en incidenteel voor publicaties.
  • Het Architectuurpodium Assen CM, de Cercle Meudon, concentreert zich op architectuur en stedenbouw, met name in relatie tot Assen.


SMAHK,

E info@smahk.nl

Programmering:
Ingeborg Entrop,
Gert Wijlage,
Adrie Krijgsman.