Open monumentendag

Zondag 15 september om 15.00 uur.
Lezing door Tjeerd Wessel van ideëel onderzoeksbureau Mevrouw Meijer.

Voor de lezing op Open Monumentendag 2013 heeft Architectuurpodium Assen, Cercle Meudon, gekozen voor het thema Nieuw leven voor naoorlogse scholen.

Deze lezing gaat over hergebruik van oude scholen. Is het niet zinvoller om bestaande gebouwen helemaal of voor een deel te verbouwen en te renoveren in plaats van te slopen?

Duizenden schoolgebouwen uit de jaren 1950-1985 naderen het einde van hun levenscyclus. Gaan ze tegen de vlakte, of is hoogwaardige renovatie een aantrekkelijk alternatief? Sloop en nieuwbouw is het gangbare antwoord. Mevrouw Meijer onderzoekt of het ook anders kan. Is het niet zinvoller, mooier en voordeliger om de bestaande gebouwen helemaal of voor een deel te behouden, en erop door te bouwen? Deze vraag is eerst uitgewerkt in een onderzoek naar scholen uit de jaren 1950-1970, en in een vervolgproject komen de scholen uit 1970-1985 aan bod.
Mevrouw Meijer ziet drie redenen voor een zorgvuldige omgang met de bestaande naoorlogse scholen.
De eerste reden is historische rechtvaardigheid. Deze scholen hebben tientallen jaren trouw dienst gedaan. Ze zijn verweven met de persoonlijke geschiedenis van miljoenen mensen, en ze bepalen mede het gezicht van de buurt of wijk. Het is erfgoed dat het verdient om niet klakkeloos te worden gesloopt.
Ten tweede is er een functionele reden. Deze scholen hebben bewezen dat ze bijzonder flexibel en aanpasbaar zijn. Hoe sterk de gebruikseisen ook veranderen, zij kunnen het opvangen, mede dankzij een royale maatvoering die in de tegenwoordige scholenbouw een zeldzaamheid is. Dat is een kwaliteit die ze ook voor de toekomst geschikt maakt.
Ten slotte kan het ook om financiële redenen voordelig zijn om de bestaande schoolgebouwen niet te slopen, maar ze te renoveren en te transformeren. Dit argument heeft sinds de crisis nog aan gewicht gewonnen. De conclusie kan na deze afweging nog steeds zijn dat de school geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt. Maar dat is niet langer een automatisme, op voorwaarde dat er aantrekkelijke alternatieven zijn. Het ontwerpend onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’ is bedoeld om dergelijke alternatieven te ontwikkelen.

Het eerste deel van het onderzoek betreft schoolgebouwen uit de jaren 1950-1970, aan de hand van casussen in Groningen, Eindhoven en Utrecht (2010-2012

Share
Dit bericht is geplaatst in architectuur, lezingen-debatten. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.