Discussie over Academisering van Kunst en Kennis

DSCF47879 oktober 16.00 uur in Academie Minerva

Op donderdag 9 oktober zal er op initiatief van SMAHK/DeFKa in Academie Minerva in Groningen worden gediscussieerd over het thema academisering.
Deelnemers zijn Eddo Evink (moderator), Anna Ramsair, Ton Mars, Daniel Dennis de Wit en Tine Wilde.
Kernvraag: Wat is het belang van de huidige Kunstacademie, van ‘de academisering’, ofwel scholing van kunst en (aspirant) kunstenaars?
Gaat het om kennisverwerving in een overdrachtelijke sfeer of is het meer de vorm van een netwerkplatform?

Het belang van de huidige kunstacademie, vergelijkbaar met de taak die de overige HBO’s (hogere beroepsopleidingen) zich stellen, is de voorbereiding op een beroepspraktijk. Dat die praktijk niet voor elke afgestudeerde meteen succesvol is heeft geleid tot een vermenging van al dan niet beroepsgerelateerde, hybride werkhypothesen. Globaal in te delen als het vrije, autonome werk, naast de commerciële klussen of het (tijdelijk) dienstverband. Naast het vrije werk en het toegepaste werk worden ook onafhankelijk onderzoek, als interdisciplinaire variant, erkend en gestimuleerd, voor zover het nog geen onderdeel van een vrije of passende opdracht uitmaakt.
Een belangrijk discussiepunt is evenwel hoe onafhankelijk deze onderzoeksmogelijkheid is, gezien de missie van de HBO-scholen en het feit dat zelfs faculteiten aan de Universiteit vaak genoeg worden aangespoord relevante kennis ten bate van innovatie en nieuwe toepassingen te leveren.

Of, moeten we proberen kunst binnen een laboratoriumsfeer haar eigenzinnige methodieken, boodschappen en onvermoede inzichten te laten ontplooien; om met behulp van filosofie, maatschappijkennis, politieke vorming en cultuurkritiek, met materiaalonderzoek en ambachtelijke oriëntatie, te komen tot een beeldende tak van kennisproductie die misschien niet meteen tot een keiharde eurodynamiek leidt, maar later, via een onvermoede ontmoeting, via een omweg, wel tot een nieuwe ervaring en communiceerbare waarheid? Een met wetenschappelijke onderzoekscentra vergelijkbare ‘vrijplaats’?

Dit gebeurt natuurlijk al op diverse kunstscholen, in projecten, masterclasses en onderzoeksgroepen. Maar hoe algemeen is dit erkend en in hoeverre is het slechts ‘een tijdelijke vrije ruimte’? Met andere woorden: in hoeverre moet een academie vasthouden aan een beroepsprofiel als ambitie, samen met al die andere kunstacademies? Bovendien zijn er natuurlijk kunstenaars/ docenten die vinden dat een kunstenaarsprofessie zich toespitst op het beheersen van een ambacht en binnen het vak weinig ruimte laten voor theorie. Maar stel we komen tot een mooie, kennisverdiepende praktijk- en vakgerichte samenhang, tot een algemeen vormend curriculum, voor wie is dit bestemd?

Misschien moet de academie zich niet alleen richten op (jonge) studenten, maar op een groter publiek. Misschien moeten we de academiegedachte weer vrijmaken. Het gaat dan niet om een beroepsbepalende missiedrang, maar alleen om kennis en kennisuitwisseling. Dat deze vervolgens wordt toegepast in kleine, autonome kring, of breder in sociaal-politieke vormen, dat staat, met gedegen voorkennis, principieel open.

Een discussiebrochure Investigations IV is voor € 2,- vooraf verkrijgbaar.

De discussie vindt plaats op 9 oktober om 16.00 uur in de hal van Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158, 9711HN Groningen.
De toegang is gratis.

Dit bericht is geplaatst in defka, lezingen-debatten, smahk. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *